Als je iets wilt afdwingen gaat het aan je voorbij #eigenwijsheden