Soms moet je iets wél doen om er achter te komen dat je het daarna nooit meer doet #eigenwijsheden