Weet jij hoeveel uur je werkt?

Jouw tijd is kostbaar. Als ondernemer kom je zelfs vaak tijd te kort. Toch heb je slechts een maximaal aantal uur per dag en dus ook per week ter beschikking. Mijn ervaring is dat helaas maar weinig ondernemers helder hebben hoe reëel hun plannen zijn, in verhouding met het daadwerkelijke aantal uren die ze per week beschikbaar hebben. Waardoor je telkens tijd te kort komt, met alle gevolgen van dien. Weet jij hoeveel tijd jij per week écht maximaal kunt gebruiken voor je werk?

Om erachter te komen hoe haalbaar jouw plannen en actielijst voor de korte en de lange termijn zijn, moet je eerst weten wat er daadwerkelijk mogelijk is. En dat kan maar op één manier: door uit te rekenen hoeveel werkbare uren jij iedere week daadwerkelijk ‘vrij’ hebt voor jouw bedrijf.

Inzicht krijgen in je werkbare uren

Daar kom je achter door, heel simpel, even rustig de tijd te nemen en je uren op te schrijven. In de afgelopen meer dan 10 jaar weet ik dat zo ongeveer alle ondernemers daar onvoldoende inzicht in hebben. En daardoor meer dan eens het gevoel hebben in tijdnood te raken.

Uit hoeveel uur bestaat jouw werkweek?

Hoe zit dat bij jou? Kun jij gelijk antwoord geven als ik jou de volgende vragen stel:

  • Hoeveel tijd wil jij wekelijks maximaal aan jouw bedrijf besteden?
  • Welke uren op welke dag kun jij aan jouw bedrijf besteden?

Als je het antwoord niet zo snel weet, dan is het de hoogste tijd om dat eens helder te krijgen, voordat je welke kleine of (hele) grote plannen je dan ook maakt.

Meten is weten

Wil jij er ook achter komen hoeveel uur jij iedere week daadwerkelijk beschikbaar hebt? Ik heb daar een eenvoudig rekenmodel voor gemaakt. Maar voordat je daarmee aan de slag gaat, geef eerst antwoord op deze vraag.

Hoeveel uur denk jij dat jij per week beschikbaar hebt?

Als je dat hebt opgeschreven, download dan de gratis (!) template ‘Werkbare uren’* en reken uit hoeveel uur je écht beschikbaar hebt voor jouw bedrijf.

* Onder ‘werkuren’ versta ik ALLE uren die jij besteed aan je bedrijf, waarop jij dus geen andere activiteiten kunt ondernemen. Bijvoorbeeld: klantafspraken, mail checken, bellen, netwerken, reistijd, boekhouding en administratie, schrijftijd om te bloggen, vakliteratuur lezen, sparren en brainstormen, workshops en trainingen volgen en geven, koffiedrinken met mogelijke klanten of andere ondernemers.

En? Klopt het aantal uren dat je per week dacht te hebben met de werkelijkheid?

Ik ben heel erg benieuwd! Wil je het hieronder met me delen?

Is er een verschil?

Aan de berekening die je maakt in de template werkbare uren zie je gelijk hoe reëel de plannen zijn die je hebt gemaakt. Of je iedere week überhaupt genoeg hebt aan het aantal uren om te doen wat je hebt bedacht.

Realiseer je het volgende

  • Dat het aantal uren dat je beschikbaar hebt vaak afwijkt van het werkelijke aantal uren dat je werkt, jouw werkuren.
  • Dat wat je wilt doen in een week vaak niet haalbaar blijkt in het aantal uren dat je beschikbaar hebt, oftewel: jouw werkbare uren.

Goed om even bij stil te staan. Want nu heb je waarschijnlijk gelijk duidelijk waardoor je vaak wordt overvallen door het gevoel van tijd te kort hebben.

Oplossing

Voor dit probleem is een eenvoudige oplossing: een plan maken hoe je beter en anders omgaat met je tijd. Aan de hand daarvan kan je bewust keuzes maken ‘hoe nu verder’ en hoe je al je werkzaamheden het beste kunt inplannen.

In de volgende blogs vertel ik je hier uitgebreid over:

Pin It on Pinterest